Jogi nyilatkozat Ai??s felhasznA?lA?si feltAi??telek

BevezetAi??

A The Explorer Group International Kft. jelen weboldal tulajdonosa Ai??s A?zemeltetAi??je. A The Explorer Group International Kft. (tovA?bbiakban A?zemeltetAi??), mint az explorerworld.hu weboldal A?zemeltetAi??je ezA?ton teszi kAi??zzAi?? jogi nyilatkozatA?t, felhasznA?lA?si feltAi??teleit valamint adatkezelAi??si Ai??s adatvAi??delmi elveit, amelyet magA?ra nAi??zve kAi??telezAi?? erAi??vel ismer el. Azzal, hogy Ai??n belAi??p az explorerworld.hu website valamelyik oldalA?ra, illetve annak aloldalaira (magazin.explorerworld.hu; travel.explorerworld.hu) elfogadja az alA?bbi feltAi??teleket. Az A?zemeltetAi?? fenntartja a jogot, hogy jelen felhasznA?lA?si feltAi??teket a felhasznA?lA?k, lA?togatA?k elAi??zetes Ai??rtesAi??tAi??se nAi??lkA?l egyoldalA?an mA?dosAi??tsa. Jelen nyilatkozat Ai??s felhasznA?lA?si szabA?lyzat 2012. januA?r 01-Ai??n lAi??pett hatA?lyba.

SzerkesztAi??sAi??gi tartalmak

A weboldal tartalma (cikkek, A?brA?k, kAi??pgalAi??riA?k, a termAi??kekhez tartozA? egyedi leAi??rA?sok) szerzAi??i jogvAi??delem alA? esik. A The Explorer Group International Kft. fenntart magA?nak az oldal bA?rmely tartalmA?nak bA?rmely rAi??szAi??vel kapcsolatos minden mA?solA?ssal vagy terjesztAi??ssel kapcsolatos jogot. Az explorerworld.hu-hoz tartozA? oldalak Ai??s alkalmazA?sok tartalmA?t nemzetkAi??zi Ai??s magyar tAi??rvAi??nyek vAi??dik.

Az explorerworld.hu oldalai teljes egAi??szAi??ben, a reklA?mokkal, hirdetAi??sekkel egyA?tt szerzAi??i jogvAi??delem alatt A?llnak, azokbA?l bA?rmely rAi??szt kivA?gni, a megcsonkAi??tott rAi??szt pedig nyilvA?nossA?ghoz bA?rmely mA?don A?jrakAi??zvetAi??teni tilos. Tilos tovA?bbA? a kiadA? elAi??zetes Ai??rA?sbeli engedAi??lye nAi??lkA?l a weboldal tartalmA?t bA?rmilyen technikai mAi??velet segAi??tsAi??gAi??vel nyilvA?nossA?ghoz A?jrakAi??zvetAi??teni, mAi??g vA?ltozatlan formA?ban is. A jogosulatlan felhasznA?lA?s bA?ntetAi??- Ai??s polgA?ri jogi kAi??vetkezmAi??nyeket von maga utA?n. A The Explorer Group International Kft. kAi??vetelheti a jogsAi??rtAi??s abbahagyA?sA?t Ai??s kA?rA?nak megtAi??rAi??tAi??sAi??t.

Az explorerworld.hu weboldalrA?l Ai??rtesA?lAi??seket A?tvenni csak a lapra valA? hivatkozA?ssal lehet, azzal a feltAi??tellel, hogy az A?tvevAi?? nem mA?dosAi??tja az eredeti informA?ciA?t, valamint a weboldalra utalA? egyAi??rtelmAi?? hivatkozA?st minden kAi??zlAi??snAi??l feltA?nteti. Az explorerworld.hu-n kiadA?nk A?ltal kAi??zzAi??tett tartalmakat felhasznA?lni kizA?rA?lag az 1999. Ai??vi LXXVI. tAi??rvAi??ny keretein belA?l szabad.

Az ” explorerworld.hu ” domain nAi??v, valamint az ” Explorerworld.hu ” nAi??v szerzAi??i jogi vAi??delmet Ai??lvez, vAi??djegyoltalomban rAi??szesA?l, felhasznA?lA?sa – a hivatkozA?s kivAi??telAi??vel – kizA?rA?lag a The Explorer Group International Kft. elAi??zetes Ai??s kifejezett Ai??rA?sos hozzA?jA?rulA?sA?val lehetsAi??ges.

Az explorerworld.hu pontos Ai??s hiteles informA?ciA?k kAi??zlAi??sAi??re tAi??rekszik, de a tA?jAi??koztatA?sbA?l fakadA? esetleges kA?rokAi??rt felelAi??ssAi??get nem vA?llal.

Ai??

TermAi??kinformA?ciA?k

Az explorerworld.hu-n megjelenAi?? termAi??kinformA?ciA?k (fogyasztA?i A?r, minAi??sAi??gi leAi??rA?sok, stb.) nem minAi??sA?lnek hivatalos gyA?rtA?i vagy forgalmazA?i tA?jAi??koztatA?snak, Ai??s azok helyessAi??gAi??Ai??rt az explorerworld.hu A?zemeltetAi??je nem vA?llal felelAi??ssAi??get. KAi??rjA?k, hivatalos gyA?rtA?i termAi??kinformA?ciA?Ai??rt Ai??s tA?jAi??koztatA?sAi??rt forduljon a termAi??kek forgalmazA?jA?hoz, mA?rkakAi??pviseletAi??hez. A termAi??kinformA?ciA?k a forgalmazA?k hivatalos weboldalA?rA?l szA?rmaznak. Amennyiben egy termAi??krAi??l helytelen vagy pontatlan informA?ciA?t teszA?nk kAi??zzAi??, a mA?rkakAi??pviseletek vagy forgalmazA?k kAi??rAi??sAi??re azokat termAi??szetesen haladAi??ktalanul korrigA?ljuk. Az explorerworld.hu A?zemeltetAi??je fenntartja magA?nak a jogot, hogy az oldalon megjelenAi?? termAi??keket sajA?t, egyedi belA?tA?sa szerint vA?logassa Ai??ssze, termAi??kek kihelyezAi??sAi??re az explorerworld.hu A?zemeltetAi??je nem kAi??telezhetAi??.

Ai??

FelhasznA?lA?i tartalmak

Az explorerworld.hu szerkesztAi??sAi??ge automatikusan nem ellenAi??rzi a felhasznA?lA?k A?ltal elhelyezett, megjelenAi??tett, kAi??zzAi??tett tartalmakat. A The Explorer Group International Kft. nem vA?llal felelAi??ssAi??get az explorerworld.hu weboldal cikk-hozzA?szA?lA?sain a felhasznA?lA?k A?ltal elhelyezett A?zenetekAi??rt, megjegyzAi??sekAi??rt, vAi??lemAi??nyekAi??rt, a felelAi??ssAi??g ezen felA?leteken az A?zenetet elhelyezAi?? szemAi??lyt terheli. A?gy Ai??n, mint felhasznA?lA? teljes mAi??rtAi??kben felelAi??s azAi??rt a tartalomAi??rt, amit az explorerworld.hu szolgA?ltatA?s keretrendszerAi??n belA?l elhelyez vagy az explorerworld.hu szolgA?ltatA?s felA?letAi??n megjelenAi??t. Az oldalra valA? ellA?togatA?ssal Ai??n megAi??rtette Ai??s hozzA?jA?rul ahhoz, hogy a The Explorer Group International Kft. minden Ai??rtesAi??tAi??s nAi??lkA?l eltA?volAi??tsa az olyan anyagokat, A?zeneteket, hozzA?szA?lA?sokat vagy anyagokra tAi??rtAi??nAi?? hivatkozA?st (linket), amelyeket szerkesztAi??sAi??gA?nk kizA?rA?lagos dAi??ntAi??si jogkAi??rAi??ben jogellenesnek, mA?s termAi??szetes vagy jogi szemAi??lyek jogA?ba A?tkAi??zAi??nek, vAi??djegyet sAi??rtAi??nek, reklA?mnak, tisztessAi??gtelennek, fenyegetAi??nek, becsA?letsAi??rtAi??nek, rA?galmazA?nak, obszcAi??nnek vagy egyAi??bkAi??nt kifogA?solhatA?nak talA?l.

Jogosulatlan, nem megengedett felhasznA?lA?i tevAi??kenysAi??gek

Instead of simply best essay writers having a waste of cash, it can actually harm the level of your final essay.

  • A jogellenes vagy jogosulatlan tevAi??kenysAi??gek magukba foglaljA?k pAi??ldA?ul ai??i?? de nem kizA?rA?lagosan ai??i?? az alA?bbiakat:
  • Az explorerworld.hu weboldal bA?rmely rAi??szAi??nek mA?dosAi??tA?sa, adaptA?ciA?ja vagy visszafejtAi??se;
  • Az explorerworld.hu weboldal bA?rmely rAi??szAi??nek A?jraformA?zA?sa vagy szerkesztAi??se;
  • BA?rmilyen olyan szA?ndAi??kolt vagy szA?ndAi??kolatlan informatikai vagy technikai alkalmazA?s kiadA?nktA?l fA?ggetlen A?zemeltetAi??se, futtatA?sa, amely az explorerworld.hu mAi??kAi??dAi??sAi??nek lassAi??tA?sA?ra, korlA?tozA?sA?ra irA?nyul, vagy azt eredmAi??nyezi.
  • A cikkekhez kapcsolA?dA? hozzA?szA?lA?sokban olyan anyagok rendelkezAi??sre bocsA?tA?sa, amelyek mA?sok szemAi??lyisAi??gi jogaiba A?tkAi??zik;
  • A cikkekhez kapcsolA?dA? hozzA?szA?lA?sokban olyan anyagok rendelkezAi??sre bocsA?tA?sa, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevAi??kenysAi??gre buzdAi??tanak, esetleg azt hirdetik;
  • A cikkekhez kapcsolA?dA? hozzA?szA?lA?sokban olyan anyagok kiadA?nk engedAi??lye nAi??lkA?li rendelkezAi??sre bocsA?tA?sa, amelyek reklA?mnak vagy hirdetAi??snek minAi??sA?lnek.

TovA?bbi felhasznA?lA?si feltAi??telek

A fenti megkAi??tAi??sek elfogadA?sa mellett Ai??n beleegyezik abba, hogy az explorerworld.hu weboldalt kizA?rA?lag a sajA?t kockA?zatA?ra hasznA?lja, Ai??s elfogadja, hogy a The Explorer Group International Kft. nem vA?llal felelAi??ssAi??get a hasznA?lat sorA?n esetlegesen felmerA?lAi?? vagyoni vagy nem vagyoni kA?rokAi??rt.

AdatkezelAi??si Ai??s adatvAi??delmi tA?jAi??koztatA?s

A The Explorer Group International Kft. felhasznA?lA?i adatokat jelenleg kizA?rA?lag a HAi??rlevAi??l Ai??s az ElAi??fizetAi??s szolgA?ltatA?s regisztrA?lt felhasznA?lA?irA?l tA?rol, a tAi??rvAi??nyi elAi??Ai??rA?sok messzemenAi?? tiszteletben tartA?sa Ai??s alkalmazA?sa mellett. Emellett tA?jAi??koztatjuk lA?togatA?inkat, hogy a kA?lAi??nbAi??zAi?? versenyeken, jA?tAi??kokon, akciA?kon, szavazA?sokon, rendezvAi??nyeken, vagy regisztrA?ciA?kon stb. rAi??szt vevAi??k A?ltal szemAi??lyesen, Ai??rA?sban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben esetlegesen megadott szemAi??lyes adatok is nyilvA?ntartA?sunkba kerA?lnek. TA?jAi??koztatjuk, hogy az adatok megadA?sa Ai??nkAi??ntes, kAi??rjA?k, mielAi??tt adatait megadja mAi??rlegelje az adatkezelAi??si tA?jAi??koztatA?ban foglaltakat.

A szemAi??lyes adatokra vonatkozA?an az alA?bbi alapkAi??vetelmAi??nyeket alkalmazzuk a gAi??pi feldolgozA?s sorA?n:

  • RegisztrA?lt felhasznA?lA?ink adatait tisztessAi??gesen Ai??s tAi??rvAi??nyesen dolgozzuk fel
  • Az adatokat csak meghatA?rozott Ai??s tAi??rvAi??nyes cAi??lra tA?roljuk, Ai??s attA?l eltAi??rAi?? mA?don nem hasznA?ljuk fel,
  • MegfelelAi?? biztonsA?gi intAi??zkedAi??seket teszA?nk az adatA?llomA?nyokban tA?rolt szemAi??lyes adatok vAi??delme Ai??rdekAi??ben a jogtalan hozzA?fAi??rAi??st, megvA?ltoztatA?st vagy terjesztAi??st megakadA?lyozzuk.

 

A The Explorer Group International Kft. kAi??telezettsAi??get vA?llal arra, hogy az adatok felvAi??tele, rAi??gzAi??tAi??se Ai??s kezelAi??se sorA?n a fenti alapelvekben rAi??gzAi??tett korlA?tozA?sokat minden esetben betartja, tevAi??kenysAi??gAi??rAi??l az Ai??rintettet annak igAi??nye szerint, elektronikus levelezAi??s A?tjA?n tA?jAi??koztatja. Ai??n adatainak kezelAi??sAi??rAi??l bA?rmikor ingyenesen tA?jAi??koztatA?st kAi??rhet, kAi??rheti adatai helyesbAi??tAi??sAi??t vagy indoklA?s nAi??lkA?l azonnali tAi??rlAi??sAi??t az adatkezelAi??nAi??l. Mindezeken tA?lmenAi??en, minden olyan esetben, amikor az adatfelvAi??telt, kezelAi??st, rAi??gzAi??tAi??st nem jogszabA?ly teszi kAi??telezAi??vAi??, a The Explorer Group International Kft. felhAi??vja a felhasznA?lA? figyelmAi??t az adatszolgA?ltatA?s Ai??nkAi??ntessAi??gAi??re.

A The Explorer Group International Kft. kAi??telezi magA?t, hogy gondoskodik az adatok biztonsA?gA?rA?l, megteszi tovA?bbA? azokat a technikai Ai??s szervezAi??si intAi??zkedAi??seket Ai??s kialakAi??tja azokat az eljA?rA?si szabA?lyokat, amelyek biztosAi??tjA?k, hogy a felvett, tA?rolt, illetve kezelt adatok vAi??dettek legyenek, illetAi??leg megakadA?lyozza azok jogosulatlan felhasznA?lA?sA?t Ai??s jogosulatlan megvA?ltoztatA?sA?t. KAi??telezi magA?t arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen tovA?bbAi??tja, vagy A?tadja, ugyancsak felhAi??vja az ez irA?nyA? kAi??telezettsAi??geinek teljesAi??tAi??sAi??re.

Minden olyan esetben, ha a szolgA?ltatott adatokat a The Explorer Group International Kft. az eredeti adatfelvAi??tel cAi??ljA?tA?l eltAi??rAi?? cAi??lra kAi??vA?nja felhasznA?lni, errAi??l a felhasznA?lA?t tA?jAi??koztatja, Ai??s csak abban az esetben hasznA?lhatja fel, ha ehhez az adatot korA?bban kAi??zlAi?? felhasznA?lA? elAi??zetes, kifejezett hozzA?jA?rulA?sA?t megszerzi, termAi??szetesen amellett, hogy lehetAi??sAi??get biztosAi??t szA?mA?ra, hogy a felhasznA?lA?st megtiltsa.

 

Az adatkezelAi?? elAi??rhetAi??sAi??gei:

The Explorer Group International Kft
Postai levelezAi??si cAi??m: 1118 Budapest, Kelenhegyi A?t 29/A
E-mail: szerkesztoseg@explorergroup.hu

Kelt Ai??s hatA?lyba lAi??pett:
Budapest, 2012. januA?r 01.Even though a word paper does not require any of https://graduateowls-denmark.com these things.