Küldetésünk

 

Az ismeretterjesztéssel és utazással foglalkozó folyóiratok közül elsőként tettünk lépést abba az irányba, hogy részletesen bemutassuk azokat a lehetőségeket, amelyek a környezettudatos élménykeresést támogatják. Elfogulatlanul és elkötelezett módon nyújtunk tájékoztatást azokról az utakról, kezdeményezésekről, expedíciókról és kutatásokról, amelyek a fenntartható fejlődést szem előtt tartva segítik sokszínű világunk megismerését.

Igyekszünk elgondolkodtatni és inspirálni azokat, akik nyitottak az új ismeretek, értékek és technológiák felfedezésére. Hisszük, hogy a környezeti, kulturális és szellemi értékeink megismertetése igazi ösztönző erővel bír egy takarékosabb, következetesebb és együttműködőbb szellemű világ építése során.